StatCounter

duminică, 21 ianuarie 2018

New book: Oto Luthar (ed.), Of Red Dragons and Evil Spirits. Post-Communist Historiography between Democratization and New Politics of History

„The collection of well-researched essays assesses the uses and misuses of history 25 years after the collapse of Soviet hegemony in Eastern Europe. As opposed to the revival of national histories that seemed to be the prevailing historiographical approach of the 1990s, the last decade has seen a particular set of narratives equating Nazism and Communism. This provides opportunities to exonerate wartime collaboration, casting the nation as victim even when its government was allied with Germany. While the Jewish Holocaust is acknowledged, its meaning and significance are obfuscated.

Apariție editorială: Liviu Pleșa, Istoriografia clujeană sub supravegherea Securităţii (1945-1965)

„Preluarea puterii în România de către P.C.R. a generat transformări radicale în aproape toate domeniile societăţii, inclusiv în planul vieţii ştiinţifice. Departe de a fi o excepţie, şi istoriografia românească postbelică a fost afectată de instaurarea regimului comunist. 
În opinia noastră, este interesant de decelat mijloacele prin care puterea comunistă a înlăturat vechile elite intelectuale şi mai ales modul în care a fost implicată fosta Securitate în aceste acţiuni. De asemenea, credem că merită reliefată şi reacţia elitelor faţă de agresiunile la care au fost supuse.