StatCounter

vineri, 2 decembrie 2011

Gabriel Micu, Basarabia, România şi Politica Marilor Puteri (1914-1947)

A apărut recent la Editura Pontos din Chişinău, cartea semnată de Gabriel Micu, Basarabia, România şi Politica Marilor Puteri (1914-1947).
Monografia este rezultatul unei cercetări îndelungate şi serioase, în care a fost parcursă o impresionantă bibliografie asupra subiectului, au fost studiate documente publicate, referitoare la politica externă, dar şi – ceea ce este foarte important – au fost depistate şi introduse în circuitul ştiinţific izvoare documentare noi, descoperite de autor în diverse arhive. 
Gabriel Micu dezvăluie mai multe etape ale politicii sovietice faţă de România, arătă eforturile depuse de diplomaţia bolşevică privind re-anexarea Basarabiei la diverse foruri internaţionale, dar şi prin intervenţii militar-diversioniste directe, aşa cum a fost, de exemplu, numita „insurecţie” de la Tatar-Bunar (1924) şi – până la urmă – prin constituirea numitei „Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti” cu centru la Balta, apoi Tiraspol – veritabil cap de pod pentru expansiune bolşevică în România şi Balcani.