StatCounter

miercuri, 23 aprilie 2014

Apariție editorială: Vadim Guzun, Imperiul Foamei: foametea artificială din URSS și impactul asupra spațiului românesc

„Tomul nr. 11 din seria Afaceri Orientale - «Imperiul Foamei: foametea artificială din URSS şi impactul asupra spaţiului românesc, 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947 (Empire of Hunger: The Artificial Famine in the USSR and its Impact on the Romanian Area, 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947)» - se ocupă de exterminarea prin foamete ca instrument politic utilizat în Uniunea Sovietică în anii 1920-1940. Sunt cercetate cauzele şi mecanismul tragediei; situaţia românilor din Ucraina, Transnistria şi Basarabia - victime ale celor trei episoade majore ale foametei; conexiunea cu alte mijloace leninist-staliniste de sovietizare; efectele înfometării asupra României; nivelul cunoaşterii, impactul asupra relaţiilor bilaterale şi a celor multilaterale; reacţia autorităţilor naţionale, internaţionale şi a opiniei publice; legătura dintre foametea artificială şi inventarea naţiunii moldoveneşti; cum a fost tratat subiectul în literatura de specialitate.
Volumul a apărut la Editura Filos și este prefaţat de cercet. Gheorghe Iancu.
Informații preluate de pe blogul editorului, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

Apariție editorială: Manuela Marin, Între prezent și trecut: cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și opinia publică românească
Subiectul volumului îl constituie identificarea modalităţilor de raportare a populaţiei faţă de cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu în perioada de dinainte de momentul decembrie 1989. Analiza surselor avute în vedere a permis identificarea unei diversităţi de puncte de vedere ale cetăţenilor români pe marginea conţinutului tematic al reprezentărilor omagiale ale conducătorului lor. Aceste opinii personale erau exprimate fie prin intermediul diferitelor forme ale comunicării verbale (conversaţii sau discuţii, bancuri politice, proferarea de expresii injurioase) şi scrise (telegrame, scrisori, inscripţii, manifeste), fie prin iniţierea şi implicarea indivizilor în executarea unor acţiuni cu potenţial contestator (ca de exemplu, redactarea şi răspândirea de manifeste, realizarea unor inscripţii, ascultarea posturilor de radio străine).
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.

Apariție editorială: Alain Besançon, Anatomia unei stafii. Falimentul unei utopii întrupate


„Stafia care, în imaginarul politic al lui Marx, bântuia Europa n-a avut parte niciodată de un corp care s-o preceadă. Ea a fost şi a rămas o stafie chiar şi după ce a fost proclamată întruparea ei.
Ce s-a întâmplat însă cu oamenii care au fost puşi să trăiască într-o economie ireală şi irealizabilă şi care au experimentat pe pielea lor încarcerarea într-o utopie? Cum poţi angaja popoare întregi, pornind de la o fantasmă politico-economică, în construirea planificată a neantului?
Nici un autor nu a descris, într-o manieră mai concisă şi mai limpede ca Alain Besançon, o realitate care, încălcând toate legile economiei, s-a declarat a fi economia însăşi, «socialismul real».
Cartea lui Alain Besançon răspunde aşadar la întrebarea «cum e cu putinţă ceva care nu e cu putinţă?». Ea e anatomia unei societăţi care nu poate genera nimic pentru indivizii care o alcătuiesc, ci doar pentru economia de război menită să apere partidul care deţine puterea. Şi care, paradoxal, trăieşte pe spezele societăţii pe care îşi propune s-o distrugă («capitalismul»). Un ţel care, odată atins, ar reprezenta şi propriul ei sfârşit.
O carte obligatorie pentru noile generaţii cărora le place să viseze în anticamera unui coşmar pe care părinţii lor l-au trăit.” (Gabriel LIICEANU)
Informații preluate de pe site-ul Editurii Humanitas.