StatCounter

marți, 31 octombrie 2017

New book: Kelly Hignett, Melanie Ilic, Dalia Leinarte, Corina Snitar, Women's Experiences of Repression in the Soviet Union and Eastern Europe

“Based on extensive original research, including studies of autobiographies and biographies, reminiscences and memoirs, archived oral history data and interviews conducted by the authors, this book provides a rich picture of how women experienced repression in the former Soviet bloc.

Apariție editorială: Sergiu Musteață, Basarabeanul bruiat de KGB. La microfonul Europei Libere - Grigore Singurel, 1981-1990, vol. I

«Culegerea reprezintă contribuţiile lui Grigore Singurel/Efim Krimerman la Europa Liberă, care a activat în calitatea de freelancer în perioada 1981-1993. Vocea lui Efim Krimerman apărea de două-trei ori pe săptămână atât la Radio Svoboda, cât şi la Radio Europa Liberă. Prezentările lui au fost axate pe trei mari teme: Moldova Sovietică, România şi Situaţia evreilor din regiune.

luni, 30 octombrie 2017

Apariție editorială: Daniel Hrenciuc, Confidențial: Germanii din România versus Conferința de Pace de la Paris, 1946

„Remodelată rapid și brutal după modelul stalinist, societatea românească s-a pregătit cu frenezie, după 1945, pentru adoptarea unor proiecte și scenarii care, în cazul în care ar fi fost adoptate și aplicate, ar fi condus la eliminarea completă a comunității germane din spațiul românesc. Doar neînțelegerile dintre unii lideri comuniști care împărtășeau viziuni diferite asupra soluțiilor ce urmau a fi adoptate în cazul comunității germane i‑au salvat pe etnicii germani de la expulzarea lor completă din România.

Apariție editorială: Andrei Milin, Miodrag Milin, Sârbii din România. Documentar și studii despre remodelarea identitară


„Dacă societatea românescă îşi întoarce mereu capul către demonii trecutului său – atât al celui recent cât şi al celui puţin mai îndepărtat – , înseamnă că are motive temeinice s-o facă. Întrebarea este, doar, dacă are şi curajul să-i privească în ochi. O reperare succintă şi doar o enumerare superficială a demonilor este insuficientă, dacă nu se făptuieşte şi adevărata confruntare cu dânşii.

duminică, 15 octombrie 2017

Apariţie editorială: Anatol Ţăranu, Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente

„Coordonatorul actualei culegeri și-a propus să prezinte opiniei publice documente cu un conținut relevant pentru redarea adevărului despre una dintre cele mai tragice file din istoria spațiului românesc de la Est de Prut în secolul XX. Aceasta sarcină devine și mai actuală în condițiile de azi, când sunt întreprinse tentative de a resuscita anumite stereotipuri sovietice de interpretare a istoriei, inclusiv a istoriei foametei din 1946-1947 în RSS Moldovenească.

Apariţie editorială: Irina Tulbure, Arhitectură și urbanism în România anilor 1944-1960: constrângere și experiment

„Scrutând cu un fel de curiozitate tăioasă perioada dintre 1944 și 1960, Irina Tulbure îl introduce pe cititor în hățișul unei complicate și, din punctul meu de vedere, dramatice istorii profesionale și a moștenirii ei construite, care atunci se nășteau, într-o traumatizantă schimbare de societate.

(...) ... arhitectura nu apare numai din formele construite (tratate exhaustiv de la programe și obiecte la oraș și teritoriu), ci și dintr-un întreg context profesional, cuprinzând și litera scrisă (povestită în anchilozarea ei treptată sub ideologie), și întreaga metamorfoză instituțională (o sinteză inedită și clarificatoare), și ca instrument de propagandă (exemple de-a dreptul „mustoase“, dacă n-ar fi triste). Toate acestea se conturează la intersecția unor linii compoziționale care vin de mult mai departe în timp și în spațiu. Linia „tare“, a puterii sovietice, vine invaziv dinspre Răsărit și dinspre Revoluția din Octombrie. Sub ea se conturează cu tușe precise (și noi în literatura noastră profesională) linia instrumentului de colonizare culturală, realismul socialist, pe care autoarea îl disecă analitic în geneza, semnificațiile și ambiguitățile lui și, de subliniat, chiar în magnetismul lui, și îl descrie sintetic în nuanțele pe care le-a căpătat în revărsarea sa implacabilă peste teritoriile satelizate. (...).”

(extras din prefață, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade)

duminică, 1 octombrie 2017

Apariție editorială: Mihai A. Panu (ed.), Capcanele ideologiei. Opțiuni politice ale etnicilor germani în România interbelică


A apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca, avându-l ca editor pe Mihai A. Panu, volumul Capcanele ideologiei. Opțiuni politice ale etnicilor germani în România interbelică. Pentru cei interesați de istoria etnicilor germani, dar nu numai, un volum care poate ajuta la înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat și după 1945.

Apariție editorială: Aura Pintea, Imaginea evreilor din Maramureș în memoria colectivă


„Imaginea evreilor din Maramureș în memoria colectivă” este o carte despre evrei și despre români deopotrivă, despre poveștile din zile bune sau vremuri grele ale unor oameni simpli sau ale unor comunități de-a lungul unui secol de istorie." 
Valentin Orga
Volumul a apărut la Editura Argonaut din Cluj-Napoca.
Cei interesaţi de un exemplar gratuit îi pot scrie autoarei la saphire_ro@yahoo.com.
Redau mai jos cuprinsul lucrării.