StatCounter

marți, 27 octombrie 2015

Apariție editorială: Kevin McDermot, Matthew Stibbe (eds.), De-stalinising Eastern Europe. The Rehabilitation of Stalins's Victims after 1953

„De-stalinizarea Europei de Răsărit. Reabilitarea Victimelor lui Stalin după 1953” este titlul unui recent apărut volum de studii, sub redacția lui Kevin McDermot și Matthew Stibbe. Volumul a apărut la o editură britanică de prestigiu în lumea academică internațională, Palmgrave Macmillan, și include 13 studii, între care două ce încadrează tema și cititorul: „Destalinizarea Europei de Răsărit: Dilemele reabilitării”, semnat de editorii amintiți, și cel final, „După: Reabilitările staliniste într-o perspectivă pan-europeană”, de Miriam Dobson.
Celelalte 11 articole sînt studii de caz, ce privesc „reabilitările” într-un cadru mai mult sau mai puțin de „destalinizare”, în Uniunea Sovietică, Ungaria, Polonia, Germania de est, Cehoslovacia, România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Letonia și Belarus. Volumul reunește comunicările științifice prezentate în cadrul unei sesiuni internaționale organizată la Universitatea britanică Sheffield Hallam în iulie 2011.”
Mai multe detalii pe site-ul Europa Liberă, de unde am și preluat informațiile de mai sus.

Apariție editorială: Radu Surdulescu, O formă de tinereţe. 1956-⁠1962. Anii ⁠contrarevoluţionariO lucrare surprinzând mişcarea studenţească din 1956 şi anii de recluziune şi domiciliu obligatoriu care au urmat pentru autorul acestor memorii şi pentru colegii săi.