StatCounter

luni, 7 aprilie 2014

Apariție editorială: Mihai Croitor, Sanda Borșa, Triunghiul suspiciunii. Gheorghiu-Dej, Hrusciov și Tito (1954-1964), vol. I , Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014

„Anul 1954 nu părea să aducă modificări radicale în relațiile dintre URSS și RPFI. Și totuși, în pofida aparențelor, Nikita S. Hrușciov avea să lanseze un proces de împăcare cu trecutul, proces al cărui rezultat final va fi reprezentat de cunoscutele negocieri sovieto-iugoslave, organizate în anul 1955 la Belgrad. Din postura de fidel aliat al Kremlinului, Gh. Gheorghiu-Dej, aplicând strategia mimetismului ideologic, va proceda la reconfigurarea relațiilor româno-iugoslave, vechile tensiuni dintre cele două state părând, acum, a fi pe deplin spulberate. În pofida acestor evoluții, în aprilie 1958, la îndemnul Kremlinului, toate partidele comuniste și muncitorești din statele comuniste vor condamna la unison «revizionismul» iugoslav, întrupat în proiectul de program aferent Congresului al VII-lea al UCI.

Apariție editorială: Mihai Croitor, Sanda Borșa, Triunghiul suspiciunii. Gheorghiu-Dej, Hrusciov și Tito (1954-1964), vol. II. Documente, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014

Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.