StatCounter

marți, 15 noiembrie 2016

Două noi apariții editoriale despre colectivizarea agriculturii


Centrul internațional de studii asupra comunismului a publicat două noi volume de interviuri despre colectivizarea agriculturii și revoltele țărănești. Acestea sunt:
·  Daniel Popa, Pământul tuturor, pământul nimănui. Mărturii despre colectivizarea din Alba, Mureș și Hunedoara, editor Traian Călin Uba, prefață de Romulus Rusan, 288 pagini.
Volumul cuprinde 28 de interviuri din Arhiva de istorie orală a Memorialului Sighet cu țărani din județele Alba, Mureș și Hunedoara despre procesul de colectivizare forțată din anii ’50.
·  Daniel Popa, Pe aici nu se trece. Revolte țărănești din Vrancea (1957-1958), editor și studiu introductiv Virginia Ion, 568 de pagini.
Volumul cuprinde 30 de interviuri din Arhiva de istorie orală a Memorialului Sighet cu țărani din Răstoaca, Suraia și Vadu Roșca, participanți la revoltele împotriva colectivizării din noiembrie 1957 - ianuarie 1958.

Apariție editorială: Mioara Anton, CEAUȘESCU ȘI POPORUL! Scrisori către „iubitul conducător” (1965-1989)

„Mioara Anton emite o opinie cu care sunt total de acord: aceea că după 1975, mai ales, a existat un fel de permanentă stare de asediu ideologic; pot să confirm și prin prisma experienței personale (cel puțin până în 1981). Autoarea are dreptate: perioadei de relaxare și de consolidare a puterii i-au urmat stagnarea și alunecarea pe panta național-stalinismului. A fost, dacă vreți, un anti-sovietism fără anti-stalinism. Protocronismul și delațiunile din mediile intelectuale și artistice întregesc acest tablou terifiant al barocului stalino-fascist al ceaușismului târziu.
Cartea poate fi privită ca o istorie a comunismului prin scrisori. Este o foarte reușită lucrare de istorie socială și politică ce încearcă să elucideze resorturile complexe ale relației dintre guvernați și guvernanți.”
Vladimir Tismăneanu

Apariție editorială: Florian Banu, Liviu Țăranu (coord.), Securitatea (1948-1989). Monografie. Vol. I„În mod firesc, modelul adoptat în august 1948 pentru serviciul de securitate al regimului comunist din România a fost cel sovietic. Nici nu putea fi altfel, câtă vreme obiectivele ideologice erau similare, iar suportul logistic, consilierea de specialitate, precum şi unele cadre de nădejde, veneau tot din Uniunea Sovietică. În plus, activitatea organelor similare din Est se dovedise a fi una de succes, asigurând, în condiţii extrem de dificile, triumful partidului bolşevic şi menţinerea sub ascultare a unei populaţii imense, disipată pe un teritoriu la fel de imens. De asemenea, penetrarea informativă a Occidentului, în timpul şi imediat după Al Doilea Război Mondial, a fost una de amploare. Era evident că novicii români aveau ce învăţa de la maeştrii sovietici!

Apariție editorială: Lavinia Betea, Am făcut Jilava în pantofi de vară. Convorbiri cu Ioana Berindei (ed. a II-a)

„Acum, când îi recitesc povestea de viață, Ioana s-a dus din casa cu cărți și grădină. Pe 9 septembrie 2008, drumurile ei s-au oprit din firescul cunoscut.
Cu doi mai înainte, „Am făcut Jilava în pantofi de vară” se publicase la Editura Compania. În cercul prietenilor, Ioana i-a adăugat pe scriitoarea Adina Kenereș și pe poetul Petru Romoșan, grație cărora cartea a apărut într-o excepțională ținută. Volumul s-a bucurat de succes. Culmile şi abisurile destinului Ioanei Berindei au impresionat cititorii, istoicii și gazetarii. După unele mărturisiri, au retrăit șocul lecturii cărții lui Soljeniţîn „O zi din viața lui Ivan Denisovici”. Dar mult mai convingătoare e pledoaria pentru miracolul vieții a unei femei care și-a purtat sarcina, a născut şi și-a ocrotit fetița în închisoare.