StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Apariție editorială: „Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes”, vol. I, nr. 1-2/2012

A apărut la editura Cartier din Chișinău vol I (nr. 1-2/2012) din revista „Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes”, editată de Centrul pentru Studiul Totalitarismului, din cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Republica Moldova.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acesteia:

Call for Papers: Archiva Moldaviae, volumele V/2013 și VI/2014Archiva Moldaviae, revistă publicate sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), lansează Call for Papers pentru volumele V/2013 și VI/2014. Deadline: 15 mai 2014
Archiva Moldoviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc.

Apariție editorială: volumul IV/2012 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul IV/2012 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.

Apariție editorială: volumul III/2011 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul III/2011 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.

Apariție editorială: volumul II/2010 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul II/2010 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.