StatCounter

joi, 25 octombrie 2012

Lista tristeţii (foşti deţinuţi politici care ne-au părăsit) - Vasile TivadarS-a născut la 28 septembrie 1930 în comuna Rona de Jos, judeţul Maramureş. A absolvit o şcoală postliceală de contabilitate. După 5 ani în care s-a ascuns în munţi, a fost arestat la 9 martie 1953 şi condamnat la 20 de ani muncă silnică. A executat pedeapsa în închisorile: Sighet, Satu Mare, Jilava, Oradea, Aiud, Gherla, Lugoj, Galaţi, Salcia. A fost eliberat la 23 iunie 1964.
Vasile Tivadar ne-a părăsit joi, 24 octombrie.
Un interviu cu el realizat de Alin Mureşan, la 22 martie 2007, a fost publicat în volumul I al seriei „Experienţe carcerale în România comunistă”, Polirom, 2007. Din acest interviu redau un fragment:

Silviu Miloiu, Generalul Titus Gârbea. Memorial şi însemnări zilnice, vol. III


„Partea cea mai consistentă a acestor mărturii lăsate istoriei de general este constituită de Memorialul pe care a început să-l elaboreze în anul 1969 în contextul relaxării regimului politic românesc din a doua jumătate a deceniului al VII-lea şi de la începutul deceniului al VIII-lea. Primul caiet redactat de acesta şi numerotat III A a fost finalizat în 1970, iar activitatea de redactare a acestora va continua şi în următorii doi ani. Primul caiet conţine <cuvântul înainte>, pe care l-am redat aşa cum a fost conceput de autor, schema gândită de acesta memoriilor pe care le redacta cât şi o notă explicativă cu privire la modalitatea în care a fost concepută scrierea acestor memorii. Din schema memorialului aflăm că autorul a gândit redactarea amintirilor sale în trei părţi: partea I – primul război mondial, partea a II-a – perioada interbelică şi partea a III-a – al doilea război mondial. Titus Gârbea explică şi opţiunea sa în ceea ce priveşte elaborarea, mai întâi, a memoriilor sale din perioada celui de-al doilea război mondial: <s-a redactat începând cu această ultimă parte ca fiind cea mai importantă, iar evenimentele fiind mai proaspete în amintiri. Ulterior se va redacta partea a II-a – perioadă dintre cele două războaie şi apoi partea I – ce cuprinde amintiri din primul război mondial.>
Din păcate, cercetările noastre nu au dus la identificarea primelor două părţi ale memorialului şi nu excludem posibilitatea ca acestea să nu mai fi fost scrise niciodată. O posibilă explicaţie ar fi solicitarea venită din partea Marelui Stat Major de a redacta o lucrare cu caracter mixt pedagogic-metodologic-memorialistic cu privire la funcţia de ataşat militar, lucrare ce trebuia să răspundă la o serie de întrebări prestabilite, operă care a început să fie redactată în ajunul Crăciunului anului 1973 şi care probabil nu i-a mai lăsat timpul necesar să-şi finalizeze proiectul memorialistic. Din fericire, această lucrare acoperă memoriile generalului cu privire la perioada primului război mondial şi la perioada interbelică, reuşind astfel să suplinească absenţa din colecţiile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (fond Manuscrise, dosarele 2087-2096) a mărturiilor sale din aceste perioade.” Silviu Miloiu 
     Scurt portret al generalului