StatCounter

sâmbătă, 22 februarie 2014

Call for papers: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Istorie si FilozofieFacultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova pregăteşte pentru tipar primul număr al Revistei Studia Universitas Moldaviae. Ştiinţe umanistice (Istorie şi Filosofie), 2014.
Revista este inclusă în registrul naţional al revistelor ştiinţifice CNAA, Categoria C și își presupune publicarea de lucrări din domeniile istoriei românilor, istoriei universale, arheologiei, filosofiei, antropologiei şi a ştiinţelor complementare, cu orientare spre spaţiul sud-est european în următoarele compartimente:
studii şi discuţii;
materiale şi cercetări;
studii ale masteranzilor şi doctoranzilor;
recenzii, prezentări de cărţi, personalia, cronica cercetărilor ştiinţifice, burse, proiecte, deplasări de documentare.
A se vedea mai jos detalii privind normele de publicare și procesul de recenzare.

Apariție editorială: Cristina Liana Puşcaş, Iadul roșu în orașul de pe Criș. Penitenciarul Oradea (1945-1977)


„Lucrarea vizează restituirea în spaţiul istoriografic a unor realităţi necercetate până acum: Penitenciarul Oradea în perioada comunistă, cu tot ce a însemnat sistemul concentraţionar: mii de deţinuţi politici, Frig, Foame şi Frică, cei «3F» ai universului mizeriei umane.
Îi găsim încarceraţi între zidurile puşcăriei de pe Criş pe cel mai mare duhovnic al României, Arsenie Boca, pe episcopii greco-catolici Iuliu Hirţe şi Justin Paven, pe episcopul romano-catolic Schubert Joseph, canonicul Coriolan Tămâianu şi protopopul ortodox de Vaşcău Terebenţiu Aurel, liderul Mişcării «Oastei Domnului» Traian Dorz, Arlette Coposu, soţia lui Corneliu Coposu, Gheroghe Rizea, soţul Elizabetei Rizea, alături de alţi martiri din Munţii Făgăraşului, Lucreţia Jurj şi Roman Oneţ, executat la Oradea pentru apartenenţa la Grupul «Teodor Şuşman»; acestora li se adăugă zeci de membri ai organizaţiilor locale anticomuniste: Lotul Beiuşenilor, Organizaţia România Independentă, Organizaţia G4, Vlad Ţepeş II, dar şi mii de ţărani arestaţi pentru nepredarea cotelor.