StatCounter

vineri, 25 noiembrie 2011

Clara Mareş, Zidul de sticlă. I.D. Sârbu în arhivele Securităţii

După câţiva ani de muncă asiduă în arhive, volumul semnat de Clara Mareş, Zidul de sticlă. I.D. Sârbu în arhivele Securităţii, a văzut recent lumina tiparului la Editura Curtea Veche. Lucrarea de dimensiuni apreciabile (520 pagini, format 13×20 cm), surprinde drama unui om de cultură aflat sub stricta supraveghere a poliţiei politice comuniste.
Despre „subiectul” cărţii şi despre cartea în sine, criticul literar Dan C. Mihăilescu afirmă: „Ion D. Sîrbu! Utopicul socialist blagian, dulce compătimitor al minerilor mitologici, erudit bufon metafizic, patriot mutilat sufleteşte, vajnic lup singuratic! Un Lear visând la Prospero, hărţuit de o Securitate faţă de care Caliban făcea dulce figură de... junghi intercostal.
Bufonul Gary! Poate cea mai spectaculoasă apariţie a epistolarului şi diarismului românesc după 1989, vecin de vitalism cu Petre Pandrea şi Ion Negoiţescu. Omul al cărui dosar de urmărire informativă face parte în chip dramatic din însăşi opera sa!
Mult mai mult decât în cazul unor Cioran, Blaga sau Noica, DUI-ul lui Gary Sîrbu este o capodoperă de suprarealism ubuesc şi grotesc gogolian, de (inutilă) inventivitate diabolică şi caricatură jalnică.
Supremul triumf, fie şi postum, al victimei: urmăritorii i-au devenit personaje. Oroarea devine deriziune hipnotică.”
Despre autoare: Clara Mareş, (n. 1977), este cerce­tător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Absol­ventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti şi a masteratului de Relaţii Internaţionale la Centrul de Studii Euro-Atlantice al Universităţii Bucureşti.
Lucrări publicate: Membrii CC al PCR. Dicţionar (Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004); Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945–1967) (Ed. Polirom, 2008), edi­tor - Nicu Steinhardt în dosarele Secu­ri­tăţii 1959-1989 (Ed. Nemira, 2005); redac­tor-şef al Anuarului IICCR, vol. 4, Intelec­tua­lii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii (Ed. Polirom, 2009).
 Cei interesaţi pot achiziţiona cartea şi de pe site-ul Editurii Curtea Veche.

Ioan C. Popa, Mecanisme de putere ale regimului totalitar comunist în perioada bolşevismului. Impactul în Basarabia şi Transnistria

Cartea, apărută de puţin timp sub egida Fundaţiei Europene Titulescu. Centrul de Studii Strategice, reprezintă o sinteză asupra primei jumătăţi a perioadei bolşevismului, ce se întinde de la Revoluţia din Octombrie 1917 până la momentul tranziţiei din 1953-1954, marcat de moartea lui Stalin şi începutul consolidării puterii lui Hruşciov.
Valorificând un bogat material bibliografic, provenind din diverse surse, multe din documente de arhivă declasificate în ultimii ani, mai ales din Federaţia Rusă şi Republica Moldova, în volum sunt prezentate detaliat aspecte esenţiale, adesea inedite, cu privire la activitatea serviciilor secrete în regimul totalitar comunist bolşevic, raporturile acestora cu puterea politică, în fapt cu persoana Conducătorului, reliefând cu o cazuistică bogată impactul lor direct în viaţa economică şi socială.
Ioan C. Popa, este doctorand la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a  Universităţii din Bucureşti şi a semnat şi volumul Românii, Basarabia şi Transnistria, apărut sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, în 2009, şi tradus în limba rusă, la Chişinău, în 2010.
 Informaţii preluate de pe site-ul Fundaţiei Europene Titulescu, unde cei interesaţi pot găsi mai multe detalii despre carte.