StatCounter

luni, 5 martie 2012

Call for papers: Arhivele Totalitarismului (Totalitarianism Archives) 2012

  Arhivele Totalitarismului (Totalitarianism Archives) is a peer-reviewed academic journal published by the National Institute for the Study of Totalitarianism of the Romanian Academy.
Totalitarianism Archives publishes original papers, conceptual framework, case studies, and book reviews on the topics of totalitarianism and totalitarian regimes in Romania, Europe and elsewhere. Totalitarianism Archives is abstracted in EBSCO and CEEOL databases.
We are currently calling for papers for volumes 1-2, 3-4 to be published in Fall 2012.
Senior scholars, researchers, PhD students and postdoctoral students are strongly encouraged to submit multidisciplinary papers on one of the following topics:
Ideology, propaganda, political parties and organizations: The totalitarian experience in the 20th;
European right wing: Italian fascism, Nazism;
Stalin’s Great Terror;
The Comintern and Communist Parties in Europe;
International relations: Western Communist Parties’ and the Communist Party in the Soviet Union;
Political, economic, social, and cultural evolutions in the Soviet bloc after World War II;
"Stalinisation” versus „destalinisation”;
East-West relations during the Cold War;
Détente: the perspectives of cooperation;
Opposition to totalitarianism: From resistance to dissent;
The papers may be submitted in English, French, Russian, and Romanian.
The contributors are kindly asked to send abstracts (up to 500 words) and a short narrative CV until April 1, 2012.
The proposals may be submitted at: arhiveletotalitarismului@gmail.com or ana.catanus@gmail.com.
Selected authors will be notified by June 1, 2012. 
The deadline for the final draft of the paper is July 1, 2012.
Informations from official blog of INST.

CALL FOR PAPERS: Anuarul IICCMER - România în perioada dictaturilor (1938-1989). Continuităţi şi rupturi

    51 de ani din istoria României a secolului XX – aşadar mai mult de jumătate – au fost dominaţi de regimuri dictatoriale. Dacă adăugăm la aceasta perioada războaielor şi diferitele intervale de timp în care au fost instituite regimuri de urgenţă sau în care democraţia a funcţionat defectuos, înţelegem că practicile nedemocratice au jucat un rol foarte important în viaţa politică şi funcţionarea societăţii într-o bună parte a secolului trecut. România de astăzi nu poate fi înţeleasă fără a analiza această consistentă tradiţie nedemocratică.
Perioada 1938-1989 este conceptualizată mai des în termeni de ruptură decât de continuitate. Antagonismul ideologic dintre fascism şi comunism a lăsat impresia că între cele două „isme” există diferenţe ireconciliabile şi că orice comparaţie este hazardată. Diferenţe există, într-adevăr, şi sunt majore, pentru că o bună parte din proiecţiile ideologice, mijloacele şi ţintele fascismului şi comunismului diferă. Însă deosebirile obnubilează asemănări la fel de importante. La o privire atentă, între regimurile de extremă dreaptă din perioada 1938-1944 şi totalitarismul comunist se observă continuităţi însemnate în materie de legislaţie, practici represive, discurs propagandistic, instituţii, personal şi politici. Aceasta în ciuda faptului că fiecare din cele două tipuri de regimuri a făcut eforturi programatice de a se distanţa de celălalt şi, împreună, de a denunţa democraţia liberală. Raportarea la ideologiile „adverse” a constituit un mijloc de legitimare, fără de care nu poate fi înţeleasă puterea lor. De pildă, instaurarea regimului comunist a fost uşurată de excesele şi crimele regimurilor anterioare.