StatCounter

marți, 20 mai 2014

Apariție editorială: Gheorghe Onișoru, Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca

Pecetea lui Stalin este o lucrare care îşi propune să ne introducă în culisele luptei pentru putere din România anilor 1948-1952, pornind de la evenimentele care au condus la înlăturarea din fruntea Partidului Muncitoresc a tripletei Ana Pauker - Vasile Luca - Teohari Georgescu. Bazându-se preponderent pe informaţiile din arhivele comunismului şi ale Securităţii, autorul aduce în discuţie numeroase elemente legate de lupta pentru putere în partidul comunist, de contextul care a condus la pactul cu legionarii şi, mai ales, despre rolul nefast al lui Stalin asupra istoriei românilor.”

Apariție editorială: Silviu Sana, Rezistentul. Episcopul dr. Iuliu Hirţea în documentele Securităţii (1947-1979)

Lucrarea „se înscrie în seria restituirilor documentare ale istoriei recente, cu o focalizare aparte pe destinul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea preluat în 28 iulie 1949 de către preotul-profesor dr. Iuliu Hirţea. Atât măsurile de prigoană dezvoltate de regimului comunist de la Bucureşti şi cât atacurile reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române au dezvoltat în sânul Bisericii Greco-Catolice o atitudine de opoziţie. Despre această opoziţie vorbeşte şi cartea de faţă, însă, nu din perspectiva celui prigonit, ci dintr-o perspectivă analizată a prigonitorului, adică a Securităţii – instrumentul de represiune al regimului comunist. Şi drept dovadă, termenii rezistenţă, clandestinitate folosiţi în documentele Securităţii demonstrează tocmai opoziţia legitimă a Bisericii Greco-Catolice împotriva tuturor măsurilor de îngrădire la care ea a fost supusă în perioada 1946-1989.

Apariție editorială: Silviu Sana, Carte, cenzură şi biblioteci în Nord-Vestul României

Cartea cuprinde cinci studii care „abordează tematic două domenii de cercetare ştiinţifică: istoria (cu subdomeniul istoria cărţii şi istoria bibliotecilor) şi teologia.” Ultimul dintre cele 5 (însoțit de anexe documentare) „este dedicat bibliotecii diecezane greco-catolice din Oradea între anii 1948-1950, prezentând „destinul trist al acestei «instituţii de cultură» – care vorbeşte astăzi prin cărţile şi manuscrisele sale, «încredinţate» de regimul comunist altor instituţii”.
Volumul a apărut la Editura Presa Universitară Clujeană din Cluj-Napoca în 2013.