StatCounter

luni, 3 februarie 2014

Apariție editorială: Liviu Țăranu (editor), Securitatea şi intelectualii în România anilor ’80. Documente esențiale

În volumul de faţă, documentele pe care ne-am propus să le publicăm reprezintă o timidă radiografie a vieţii intelectuale, foarte diversă şi prolifică, chiar în condiţiile aus­tere oferite de România anilor ’80. Radiografia nu este, aşa cum s-ar putea crede, făcută doar prin „lentilele” Securităţii, ci şi din perspectiva celor care, din proprie iniţiativă ori sub o presiune sau alta, au aşternut pe hârtie câteva note informative.

Apariție editorială: Silviu Miloiu , Cezar Stanciu (eds), East Central Europe in a Century of Challenges. Studies in History and International RelationsPrezentul volum reuneşte o serie de studii semnate de specialişti, cercetători şi cadre universitare, din mai multe ţări ale regiunii central şi est-europene, precum Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Serbia, Turcia şi România, dedicate istoriei politice şi relaţiilor internaţionale ale ţărilor din acest spaţiu istoric, de-a lungul secolului al XX-lea. Cartea reprezintă materializarea unor colaborări ştiinţifice mai vechi dintre Universitatea Valahia din Târgovişte (Centrul de Cercetare a Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi Studii Culturale „Grigore Gafencu”) şi instituţii de prestigiu din aceste ţări, precum: Universitatea din Helsinki, Universitatea din Riga, Middle East Technical University din Ankara şi altele. Pe parcursul ultimilor zece ani, autorii care semnează aceste studii au avut ocazia de a interacţiona, de a schimba impresii, idei, experienţă ştiinţifică, fie prin intermediul unor conferinţe, fie în grupaţi în jurul revistei Valahian Journal of Historical Studies (CNCSIS, cat. B), publicată de Centrul „Grigore Gafencu” şi la care autorii menţionaţi au avut ocazia să contribuie de-a lungul anilor.