StatCounter

marți, 15 mai 2012

Program of Student Conference „Redefining the Nation. Ethnicity and Nationhood in Communist and Post-Communist Societies”, May 18-19, 2012 / Programme de la Conférence des étudiants „Redéfinir la nation Ethnicité et nation dans les sociétés communistes et post-communistes”, les 18-19 mai 2012

FRIDAY, MAY 18TH, 2012/ VENDREDI, LE 18 MAI 2012
Opening session
Welcome by organizers/ Allocutions de bienvenue (09:30 –10:00)
Mihai CHIOVEANU, Vice-Dean, University of Bucharest, Political Science Department / Vice-Doyen, Université de Bucarest, Faculté de Sciences Politiques,
Ioan STANOMIR, Executive President, Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMRE) / Président exécutif, Institut pour l’Investigation des Crimes du Communisme et pour la Mémoire de l’Exil Roumain (IICCMER),
… , Central and Eastern Europe Office of the Agence Universitaire de la Francophonie / Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence Universitaire de la Francophonie,
Ilinca IORDACHE, Programme Coordinator, Konrad – Adenauer – Stiftung / Konrad – Adenauer – Stiftung,
Raluca NEGULESCU, Project Manager, Policy Center for Roma and Minorities, Bucharest / Policy Center for Roma and Minorities, Bucarest.

Aurora Liiceanu, Rănile memoriei. Nucşoara şi rezistenţa din munţi, Polirom, 2012

A apărut la Editura Polirom o noua ediţie a volumului semnat de semnat de Aurora Liiceanu, Rănile memoriei. Nucşoara şi rezistenţa din munţi.
Între 1949 şi 1958, satul Nucşoara a fost centrul mişcării de rezistenţă din munţi conduse de Toma Arnăuţoiu. Grupul Arnăuţoiu nu mai există; membrii lui au fost executaţi. Există însă supravieţuitorii acelor vremuri şi amintirile lor. Pe baza interviurilor cu aceşti supravieţuitori, Aurora Liiceanu încearcă să reconstituie evenimentele, să determine motivaţiile participanţilor la rezistenţă, să clarifice structurile de putere în grupurile de partizani sau conflictele din cadrul acestora, să stabilească o tipologie a trădării sau a răzbunării. Portretele diferitelor personaje nu păstrează nimic din aura de legendă pe care le-au conferit-o poveştile despre mişcarea de rezistenţă, dezvăluind oameni obişnuiţi, cu nelinişti, speranţe şi temeri, oameni care au scris însă o pagină de istorie.

Din cuprins: Astăzi: Nucşoara • Trecutul recent: rezistenţă şi sat • Psihologii diferite şi moarte controversată • Lumea satului • Sfirşitul: de la şantaj la trădare • Contextul: ţărănimea • Chiaburimea: „elementul duşman” • Colhozul şi groaza de abandon • Legătura de sânge şi legătura de pământ
Informaţii preluate de pe site-ul Editurii Polirom.