StatCounter

duminică, 31 octombrie 2010

Calvary - Deportations and Destinies

Semnalez apariţia volumului Calvary - Deportations and Destinies, Transilvania University Press, Braşov, 2010
Volumul conţine lucrările prezentate în cadrul simpozionului internaţional Calvarul - Deportări şi destine, desfăşurat în perioada 22-27 Iulie 2010 la Făgăraş - Sâmbăta de Sus în cadrul proiectului REMEMBER - Keep Alive The Past Memory For The Future, beneficiind de finanţare de la Uniunea Europeană prin programul „Europa pentru Cetăţeni”.
Organizatorii simpozionului au fost: Fundaţia Culturală “Negru Vodă”, Făgăraş, Universitatea „Transilvania” Braşov, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Universitatea „St. Cyril şi St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Education and Culture DG „Europe for Citizens” Programme, Universitatea „Carl Von Ossietzky”, Oldenburg, Asociaţia Culturală Româno-Germană „Romanima” Nürnberg, Forumul Democratic German din Braşov, Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus.
Mai multe detalii despre proiect se pot găsi pe site-ul acestuia: http://remember.negruvoda.ro/
Volumul este în limbile română, engleză şi bulgară, iar cuprinsul lui poate fi vizualizat mai jos:

Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social


Salutăm apariţia, după o aşteptare de câţiva ani, sub egida Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Chişinău, a cărţii semnate de Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social, Editura Lumen, Iaşi, 2010.

Lucrarea reprezintă prima lucrare ştiinţifică interdisciplinară şi complexă despre participarea moldovenilor în războiul sovieto-afghan (1979-1989). În volum sunt expuse nivelul de cercetare a problemei, reperele teoretice şi metodologice, izvoarele istorice. Având la bază o documentare substanţială – în mod special menţionăm informaţiile furnizate de către martorii şi participanţii la evenimente –, se prezintă contextul general al războiului din Afghanistan, pregătirea ideologică, fizică şi morală a combatanţilor. Conflictul este analizat prin prisma confruntărilor militare, a vieţii cazone, a alterităţilor, a limbajului specific militar, a situaţiilor limită şi a strategiilor de supravieţuire, a impactului războiului asupra vieţii participanţilor, inclusiv în perioada postbelică, marcată de sindromul afghan.
Monografia include contribuţii originale din domeniul polemologiei, de înţelegere a fenomenului războiului şi a consecinţelor sale, de promovare a evitării lui în viaţa socială, şi de acceptare deliberată a valorilor coexistenţei paşnice.
Volumul conţine un bogat material statistic, documentar, ilustrativ şi bibliografic care întregeşte şi completează structura textului, şi este adresată specialiştilor din structurile de resort, cercetătorilor ştiinţifici, dar şi tuturor celor preocupaţi de problemele recurente ale istoriei.
 Pentru ilustrarea numeroaselor aspecte avute în vedere de autor şi pentru o mai bună înţelegere a efortului deosebit de documentare care a stat la baza cărţii, redau mai jos cuprinsul acesteia:

Anca Haţiegan, Cărţile omului dublu. Teatralitate şi roman sub regimul comunist

Semnalez aici o lucrarea recent apărută, semnată de Anca Haţiegan, Cărţile omului dublu. Teatralitate şi roman sub regimul comunist, Limes, Cluj-Napoca, 2010.
În prima parte a lucrării autoarea urmăreşte modul în care s-a cristalizat conştiinţa dramatică a occidentalului în modernitate, şi a încercat să schiţez rolul pe care problematica măştii a avut-o în naşterea fenomenului totalitar comunist, caracterizat de o foarte solidă cultură a duplicităţii, reflectată într-o manieră captivantă de literatura vremii.
În final sunt câteva „mostre” din repertoriul de romane redactate în spaţiul lagărului socialist, analizate din perspectiva felului în care autorii lor au reuşit să surprindă şi să ilustreze prin intermediul acestora etapele constituirii „Imperiului falsului” (în formularea, foarte expresivă, a lui Alain Besançon).
O lucrare utilă atât istoricilor literari preocupaţi de „producţia” de gen a perioadei comuniste cât şi celor care vor să ştie mai mult despre acei ani, specialişti sau simpli cititori.

Site dedicat femeilor implicate în activitatea Grupului de rezistenţă anticomunistă de la Nucşoara

După ce în urma cu ceva timp Ioana Raluca Voicu Arnauţoiu a realizat site-ul http://www.tomaarnautoiu.ro/, în urma continuării cercetărilor despre istoricul Grupului de rezistenţă anticomunistă care a acţionat în anii ’50 în zona Nucşoara, Argeş, revine cu un nou site dedicat celor 34 de femei implicate în activitatea acestuia. Adresa site-ului este: http://www.eroinenucsoara.ro/