StatCounter

joi, 14 martie 2013

Apariție editorială: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Destine individuale și colective în comunism, Polirom, Iași, 2013


A apărut la Editura Polirom, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și a Memorialului Rezistentei Anticomuniste - Țara Făgărașului, volumul Destine individuale și colective în comunism. Acesta cuprinde lucrările ediției a V-a Simpozionului internațional de la Făgăraș - Sâmbăta de Sus, care s-a desfășurat între 22-25 iulie 2010.
Volumul prezintă destinele unor personalități urmărite de organele de represiune comuniste (Constantin Titel Petrescu, Augustin Pacha, N. Steinhardt, Adrian Marino etc.), dar și ale unor întregi colectivități (evrei, chiaburi, pastori baptiști, istorici). Relatările despre victimele regimului sunt completate cu date referitoare la torționari, oferind o imagine de ansamblu a mecanismelor de urmărire și control ale acestuia. Cadre universitare, cercetători și doctoranzi de la universități și institute de cercetare din țară și străinătate, autorii abordează o tematică variată, de la rezistența armata anticomunistă la cazurile în care cei persecutați pentru convingerile politice au devenit colaboratori ai Securității, evidențiind complexitatea regimurilor comuniste și demonstrând importanța cunoașterii acestora.
Volumul poate fi achiziționat de cei interesați și de pe site-ul Editurii Polirom.
Redau mai jos cuprinsul volumului.


Conferinţă-dezbatere: „Ghiţă Ionescu - un conservator de stânga”

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea politologului, IICCMER organizează joi, 21 martie 2013, ora 17.00, la sediul Jockey-Club (str. Episcopiei nr. 9, Bucureşti), conferinţa-dezbatere Ghiţă Ionescu - un conservator de stânga
Conferinţa îşi propune rememorarea figurii excepţionale a lui Ghiţă Ionescu, luptător anticomunist, gânditor de stânga ajuns conservator şi monarhist, dar rămânând întreaga sa viaţă profund democrat. Vor evoca figura lui Ghiţă Ionescu: Dinu Zamfirescu, Neagu Djuvara, Alina Mungiu-Pippidi, Dragoş Petrescu.
Evenimentul este primul din noua serie a „Saloanelor Memoriei Exilului Românesc”, care vor continua tradiţia „Saloanelor INMER”.
Informații preluate de pe site-ul IICCMER, unde cei interesați pot găsi și o prezentare biografică a lui Ghiță Ionescu.


Apariție editorială: Hans Bergel, O viață de muzician: Erich Bergel, Fundația Academia Civică, 2013


O nouă apariție editorială sub egida Fundației Academia Civică, volumul O viață de muzician: Erich Bergel, reprezintă bio­gra­fia unui dirijor și muzician de excepție. Scrisă de Hans Bergel, fratele acestuia, volumul beneficiază de traducere în limba română a Alinei Grațiana Pop și îl are ca editor pe Romulus Rusan.
Erich Bergel s-a născut în 1930 la Râșnov, într-o comunitate de sași. A ma­ni­festat de mic înclinație pen­tru muzică. În ia­nu­arie 1945, în contextul deportărilor și al represiunii împotriva etnicilor germani, a fost nevoit să își în­tre­rupă studiile muzicale și să lu­creze ca ajutor de brutar pen­tru a se putea întreține. Cu mari sacrificii, între 1950-1955 și-a urmat studiile muzicale la Cluj, excelând în arta dirijorală și de­venind un virtuoz al orgii. A obținut peste câțiva ani postul de dirijor șef al Fi­lar­mo­nicii din Cluj, de unde, în timpul unei repetiții, la 13 aprilie 1959 a fost arestat. A executat pedeapsa în închisorile Codlea, Galați, Periprava, Ji­lava, Ora­dea.
După eliberare, în 4 octombrie 1962, s-a stabilit la Cluj, unde a obținut cu greu un post de trom­petist de rezervă, la Filarmonica pe care o di­rijase. 
A fost ulterior permanent supravegheat de Se­cu­ritate. A reușit să fugă din Ro­mânia, iar din octombrie 1971 a început o strălucită carieră de di­rijor în R.F.G. A concertat pe toa­te marile scene ale lumii.