StatCounter

miercuri, 21 martie 2012

A 13-a ediţie a Simpozionului „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”

   Am primit de la Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” programul celei de a 13-a ediţii a Simpozionului „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, care se va desfăşura între 19 şi 21 aprilie la sediul Institutului de Arheologie - Casa Macca, str. Henri Coandă nr. 11, Bucureşti.
   Având în vedere faptul că în program sunt şi câteva comunicări ce au ca subiect istoria recentă şi istoria comunismului, pentru cei interesaţi redau mai jos programul integral al manifestării.   

a|r|a|13
Monumentul-ruină. Metode de cercetare.


19.04, JOI
09.00
CUVÂNT DE DESCHIDERE
09.30
Andrei MĂGUREANU, Bogdan CIUPERCĂ, Dorin SÂRBU, Alin ANTON
Târgul medieval de la Târgşoru Vechi. O retrospectivă a cercetărilor arheologice.
10.00
Bogdan STANCIU
Câteva aspecte referitoare la datarea  bisericii „Sfântul Nicolae” din Izvoru de Sus, jud. Argeş.
10.30
Raluca DIACONESCU
Curtea domnească din Iaşi. Arheologie şi arhitectură.
11.00
Gabriel IZDRĂILĂ, Cristian FLORESCU
Cetatea Ardud: cercetări arheologice, reconstituiri istorice, restaurarea ruinelor medievale.
11.30
Bálint SZABÓ, Imola KIRIZSÁN
Intervenţii la ruinele cetăţii Ardudului.
12.00
Valeria MONTANARI
Il restauro di 'liberazione' del Teatro di Marcello in Roma.
Lo scavo archeologico e le integrazioni della struttura romana.
12.30
Daniel SPÂNU
Spaţiul tezaurelor – tezaure în spaţiu. Câteva aspecte ale practicilor.

pauză
13.30
Despina MĂGUREANU
Pamfil Polonic şi topografia arheologică la început de veac XX.
14.00
Eugenia BEU DACHIN
Monumentele votive din Dacia văzute prin prisma limbajului informatic.
14.30
Henk Jan SOLLE
Ruined monuments and research methods in The Netherlands. Examples from Westvoorne.
15.00
Letiţia COSNEAN
Ruinele curţii nobiliare Bolyai (satul Buia, jud. Sibiu).
15.30
Geanina DECIU, Cristian DECIU
Pictura bisericii Sfântul Nicolae din Bălineşti. Elemente grafice descoperite în pronaos.
16.00
Andreea-Loreta CERCLEUX, Florentina-Cristina MERCIU, George-Laurenţiu MERCIU
Descifrarea realităţii hotelurilor situate pe Calea Victoriei. Monument, ruină sau impasibilitate?
16.30
Oana MARINACHE
Clădiri pierdute din creaţia arhitectului Cristofi Cerchez (1872-1935).
20.04, VINERI
09.00
Vlad MITRIC
Recuperarea memoriei. Râmnicu- Sărat, proiectul unui memorial.
09.30
Andreea MATACHE, Vlad MITRIC
Siturile de suferinţă din România (1944 – 1964), între ruinare şi uitare.
10.00
Daniela MARCU ISTRATE
Contribuţia arheologiei la studierea, protejarea şi valorificarea ruinelor medievale.
10.30
Irina NEMETI, Sorin NEMETI
In ecclesia pro ara. Despre „pietrele călătoare” romane din bisericile româneşti.
11.00
Raffaella CURCETTI
Applicazioni informatiche per la ricerca archeologica: dal rilievo strumentale sul campo alla restituzione grafica in laboratorio.
11.30
Mathias GANSPÖCK, Jan KANNGIEßER
3D laser scanning applications in building archaeology, archaeology and preservation of monuments.
12.00
Dorin SABĂU
Cercetarea arheologică la Castelul Oteteleşanu din Măgurele.
12.30
Ruxandra NEMŢEANU, Cristina GOCIMAN, Dan D. IONESCU, Corina SIMION
Castelul Oteteleşanu din Măgurele, judeţul Ilfov, între ruină şi edificiu restaurat.
13.00
Mariana Cristina POPESCU
Restituiri arheologice. Vesela elenistică şi romană identificată în aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud. Galaţi).

pauză
14.00
Dragoş MĂNDESCU
Despre soarta unor proprietăţi ale familiei Macca, pornind de la un monument în ruină.
14.30
Ioana PETRESCU
Hanul Hagi Tudorache sau Hanul Gabroveni?
Rolul cercetării în clarificarea unei istorii confuze.
15.00
Gheorghe I. CANTACUZINO
Câteva observaţii legate de interpretarea cercetării unor monumente (cetăţile Poenari şi Oratia).
15.30
Petru MORTU
Hanuri bucureştene.
16.00
Radu-Daniel PINTILII, Daniel PEPTENATU, Cristian DRĂGHICI
Analiza patrimoniului cultural din zona metropolitană Bucureşti.
16.30
Irina IAMANDESCU
Despre ruina industrială.
17.00
Silvia COSTIUC
Culele din Oltenia – posibile repere ale patrimoniului mondial UNESCO.21.04, SÂMBĂTĂ

MASA ROTUNDĂ Monumentul-ruină. Metode de cercetare.
09.30
Ioana GOMOIU, Ileana MOHANU, Dan MOHANU, Virgil APOSTOL, Ştefan BÂLICI
Biserica de lemn din Urşi, jud. Vâlcea.
10.00
Virgil APOSTOL, Ştefan BÂLICI
Monumente în ruină – câteva încercări de abordare.
10.30
Dorin POP
Conservarea patrimoniului natural şi a patrimoniului cultural: o abordare integrată.
11.00
Alexandru DRAGOMAN
Ruine ale celui de-al doilea război mondial, arheologie şi memorie: despre politica gestionării patrimoniului cultural în România post-comunistă.

PROIECTE STUDENŢEŞTI
11.30
Olivia GORAN, Ana MOHONEA, Elena Marilena POPA
Curtea brâncovenească de la Potlogi.

pauză
14.00
VERNISAJ
Expoziţia „Fragmentarium iconografic. Picturi murale dispărute din ruinele Hanului Şerban Vodă.”

LANSĂRI DE CARTE
Dan Mohanu, Arheologia picturilor murale de la Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş,
Bucureşti, Ed. ARA, 2011.
Caiete ARA, nr. 3,
Bucureşti, Ed. ARA, 2012.
15.00
COCKTAIL


Moderator
Monica Mărgineanu Cârstoiu

Detalii despre organizatori: 
Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”
tel./fax 021-3217632
www.simpara.ro
contact@simpara.ro

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
str. Henri Coandă nr. 11, 010667 Bucureşti
tel. 021-2128862, 021-2128870
www.instarhparvan.ro


Niciun comentariu: