StatCounter

marți, 14 august 2012

Conferinţa: Cercetări istorice în legătură cu Episcopul Márton Áron - rezultate, probleme actuale şi planuri pentru viitor / "A Márton Áron-kutatás eredményei, aktuális kérdései és feladatai"


Conferinţa este organizată în satul natal al Episcopului Márton Áron, Sândominic, judeţul Harghita, şi are ca scop facilitarea dialogului şi cooperării între istorici şi laici preocupaţi de istoria recentă a Bisericii Catolice şi de personalitatea episcopului Márton Áron.
Conferinţa va avea loc între 23-25 august 2012 în sala de conferinţe a şcolii din comună.
Pentru cei interesaţi redau mai jos programul conferinţei în limba română. Mai multe detalii despre eveniment şi programul în limba maghiară se găsesc aici.

Joi 23 august 2012 - Sosirea invitaţilor

18.00 Slujbă religioasă
19.00 Cină de bun-venit

Vineri, 24 august 2012
9.00     Cuvânt de introducere (Lázár Csilla din partea Asociaţiei Márton Áron şi Soós Károly din partea Societăţii Márton Áron, Budapesta)
Citirea mesajelor adresate participanţilor la conferinţă de către Dr. Jakubinyi György, arhiepiscop de Alba Iulia şi Dr. Várszegi Asztrik OSB.  Episcop-abate de Pannonhalma
9.30     Probleme actuale ale studierii istoriei recente a cultelor în România (Nagy Mihály Zoltán)
10.00   Începutul episcopatului lui Márton Áron 1938-1944 (Seres Attila, prin Skype, de la Moscova)
10.30     Episcopatul de la Alba Iulia în perioada celui de al doilea război mondial  (Péter Izabella)
11.00 Pauză de cafea
11.20   Situaţia Bisericii Romano-Catolice şi rolul lui Márton Áron după 1945 (Stefano Bottoni)
12.00   Politicile legate de minorităţi şi culte religioase în timpul lui Nicolae Ceaușescu (Novák Csaba Zoltán)
12.40    Volumele publicate din moştenirea lui Márton Áron la editura Mentor din Târgu Mureş (predici, scrisori, circulare, etc.), volumele 1-7. Planuri de publicaţii pentru viitor. (Kuszálik Péter, redactor Editura Mentor)
13.00 Masa de prânz
14.00    Episcopul Márton Áron în documentele din arhivele Departamentului Cultelor (Nagy Mihály Zoltán)
14.30  Márton Áron în „oglinda” dosarelor CNSAS (Denisa Bodeanu)
15.10   Cazul de beatificare a lui Márton Áron (Msgr. Kovács Gergely)
15.40   Discuţii la masa rotundă: sarcinile cercetării istorice legate de episcopul Márton Áron  (studierea arhivelor, oral history)
16.40   Rolul Muzeului Márton Áron din Sândominic, planuri de dezvoltare pe viitor (Lázár Csilla)
18.00   Masa de cină

Sâmbătă, 25 august 2012
9.00     Kovrig Béla, contemporanul lui Márton Áron. Un politician de origini ardelene în atenţia serviciilor secrete din Ungaria  (Petrás Éva)
9.40     Valorile reprezentate de către Márton Áron în slujba vieţii contemporane (Virt László)
10.20   Márton Áron preot la Cluj  şi editor de revistă educaţională (Ozsváth Judit)
11.00   Pauză de cafea
11.20   Márton Áron şi Statusul Romano-Catolic din Ardeal (Holló László)
11.50   Márton Áron şi Ordinul Surorilor Sociale (Farmati Anna)
12.20   Contemporanii şi „ucenicii” lui Márton Áron (Msgr. Jakab Gábor, Msgr. Csató Béla)
13.30 Prânz
14.30   Concluzii actuale privind implicarea în viaţa publică a lui Márton Áron, promovarea învăţăturii episcopului (Soós Károly)
15.00   Film documentar
18.00   Masa de cină

Niciun comentariu: