StatCounter

luni, 22 octombrie 2012

Luminiţa Dumănescu, Familia românească în comunism


Lucrarea este rezultatul unui proiect postdoctoral desfăşurat de autoare la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada septembrie 2010 - august 2012, sub coordonarea profesorilor Traian Rotariu şi Ioan Bolovan
Având la bază mărturiile epocii, surse de natură sociologică, istorică, dar şi produsele istoriografice dedicate subiectului, lucrarea îşi propune să încerce o conturare a istoriei familiei româneşti în comunism.
Subiectul este unul extrem de delicat şi în această perioadă pot fi identificate multe din tarele societăţii actuale. Practic, în anii socialismului au fost minate bazele familiei tradiţionale în România, fenomenele de industrializare şi urbanizare care au definit, printre altele, procesul de comunizare, creând contextul necesar pentru ruperea cadrelor familiei tradiţionale şi naşterea unor noi tipuri familiale. Urbanizarea masivă, industrializarea abruptă şi educaţia de masă sunt cele trei principale cauze pe care autoarea le identifică drept generatoare ale noilor raporturi în cadrul familiei româneşti în perioada 1945-1989. Desigur, acestora li se adaugă multe altele care, în funcţie de context, au dat substanţă şi au particularizat diversele etape care au umplut cele aproape cinci secole de comunism românesc.
Cartea se adresează deopotrivă comunităţii ştiinţifice şi publicului larg. Oricine este interesat de o istorie a familiei în comunism „aşa cum a fost”, fără tuşuri dominante de alb sau negru, poate găsi o serie de răspunsuri în această carte.  Evident, o mie de alte posibile ipoteze, explicaţii şi răspunsuri vor fi rămas pe dinafară!
Cartea a apărut la Editura Presa Universitară Clujeană, cu sprijinul AFCN.
Pentru cei interesaţi redau mai jos cuprinsul acesteia.

      Cuvânt înainte 9
Introducere 17
Sursele cercetării 22
Explicaţii şi mulţumiri 25

Capitolul 1. Continuitate şi schimbare familială sub raport legislativ, 1864 -1989  33

1. Evoluţia sistemului juridic românesc cu referire la familie 35
1.1. Codul civil din 1865 36
1.2. Contextul schimbării legislaţiei familiale 41
2. Reglementarea juridică a vieţii de familie în comunism 43
2.1. Codul Familiei din 1954 49
2.2. Acte normative de după 1954 55
 3. Dreptul familiei după 1990 68

Capitolul 2. La vremuri noi familii noi sau despre dezarticularea familiei tradiţionale în comunism 75
1. România în  teoriile demografice asupra familiei 75
2. Industrializare, urbanizare şi schimbare familială în România socialistă 81
3. Mobilitate spaţială şi schimbare socio-profesională între generaţii 90
3.1. Caracteristicile eşantionului 12

Capitolul 3. Comportamentul matrimonial al românilor în comunism 103
1. Despre căsătorie, în comunism 105
2. Comportament reproductiv şi dimensiunea familiei în comunism 130
3. Despre divorţ, în comunism 135

Capitolul 4. Casa şi Familia. Modalităţi de locuire în timpul comunismului 141
1. Locuire şi locuinţă românească tradiţională 142
2. Un model de locuire est-european 147
 3. Viziunea statului socialist cu privire la locuinţă 151
3.1.Temeliile juridice ale locuirii 151
3.2. Normele de locuire şi evoluţia lor 160
4. Dincolo de teorie, practica locuirii 166
4.1. Casă şi locuire în eşantionul-sursă 169
4.2. Dotarea locuinţei 174

Capitolul 5. Paradoxurile unei perioade contestate 183
Abstract: The Romanian Family during Communism 195
      Bibliografie selectivă 239

Niciun comentariu: