StatCounter

luni, 19 noiembrie 2012

Conferinţa „Politică şi antipolitică sub comunism” - Bucureşti, 22-23 noiembrie 2012


Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului organizează în perioada 22-23 noiembrie 2012 Conferinţa „Politică şi antipolitică sub comunism”.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura la sediul INST din Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. Pentru mai multe informaţii: tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82, e-mail: inst.academia@gmail.com; site:www.totalitarism.ro
Pentru cei interesaţi redau mai jos programul conferinţei.

Joi 22 Noiembrie
9.30 - Sosirea şi înregistrarea participanţilor
10.00 - 10.15 - Deschiderea conferinţei

Secţiunea I
Moderatori: Ovidiu Bozgan, Dan Cătănuş
10.15 - 10.30 - Radu Ciuceanu (INST), Adevăr şi minciună în naşterea unei asociaţii - AFDPR
10.30 - 10.45 - Alesandru Duţu (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti), Începutul politizării armatei române (1945-1948)
10.45 - 11.00 - Gheorghe Onişoru (INST), Conferinţa Naţională a PCR din octombrie 1945. Viziunea asupra modernizării României
11.00 - 11.15 - Nicolae Mareş, Ioan Morar - laureat al Premiului Nobel - un nedreptăţit al regimului ceauşist

Dezbateri: 11.15 - 11.45
Pauză de cafea: 11.45 - 12.00

12.00 - 13.30: Lansări de carte
Aurel Lup, 40 de ani de agricultură socialistă în Dobrogea, Editura ExPonto, Constanţa, 2012
Vasile Buga, O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, INST, Bucureşti, 2012
Dan Cătănuş, Vasile Buga, Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin. Stenograme, Note de convorbiri, Memorii, 1944-1952, INST, Bucureşti, 2012

Pauză de masă: 13.30 - 15.00

Secţiunea a II-a
Moderatori: Gheorghe Onişoru, Alina Ilinca
15.00 - 15.15 - Iuliu Crăcană (CNSAS), Aplicarea legii de către judecătorul popular în regimul de democraţie populară. Conştiinţa juridică socialistă şi interpretarea teleocratică.
15.15 - 15.30 - Ovidiu Bozgan (Institutul Diplomatic Român), Publicarea romanului «Ostinato» de Paul Goma. Un incident diplomatic româno-vest-german (1971)
15.30 - 15.45 - Ana Maria Cătănuş (INST), Demascările anilor 1970. Studiu de caz: Ion Vianu
15.45 - 16.00 - Mihaela Toader (IICCMER), Adunarea Naţiunilor Europene Captive (ANEC) - de la deziderate la realizări

Dezbateri :16.00 - 16.15
Pauză de cafea :16.15 - 16.30

Secţiunea a III-a
Moderatori: Ana Maria Cătănuş, Mihaela Toader
16.30 - 16.45 - Dan Cătănuş (INST), Câteva consideraţii asupra întâlnirilor dintre Gh. Gheorghiu-Dej şi I.V. Stalin (1944-1952)
16.45 - 17.00 - Adrian Viţalaru (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Metode şi practici de impunere a controlului comuniştilor asupra Ministerului Afacerilor Străine (1945-1947)
17.00 - 17.15 - Petruţa Vătăman (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava), Poziţia României faţă de evenimentele din Ungaria din toamna anului 1956
17.15 - 17.30 - Constantin Buchet (INST), Politica externă „de partid”. Relaţiile României cu lumea arabă în anii ’80
17.30 - 17.45 - Cezar Stanciu (Universitatea „Valahia”, Târgovişte), Nicolae Ceauşescu şi originile euro-comunismului. Valenţe ale discursului reformist

Dezbateri :17.45 - 18.15:

Vineri 23 noiembrie

Secţiunea a IV-a
Moderatori: Ana Maria Sima, Liviu Ţăranu
9.30 - 9.45 - Florin Abraham (INST), Antipolitica în România comunistă: conţinut şi forme de manifestare
9.45 - 10.00 - Octavian Roske (INST), Un episod din cronica rezistenţei anticomuniste în România: Grupul de supraveghere a monumentelor istorice
10.00 - 10.15 - Dana Dolghin (Universitatea din Bucureşti), Antipolitică sau biopolitică? Cazurile prizonierilor din închisorile comuniste
10.15 - 10.30 - Ion Josan (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), Problematica naţionalcomunismului: între legitimitate şi ortodoxie ideologică

Dezbateri:10.30 - 11.00
Pauză de cafea: 11.00-11.15

Secţiunea a V-a
Moderatori: Florin Abraham, Dana Dolghin
11.15 - 11.30 - Alexandru Mironov (INST), Sfârşitul Europei. Instaurarea comunismului în România, reflectată în Arhivele Diplomatice Franceze
11.30 - 11.45 - Andrei Florin Sora (Universitatea din Bucureşti), Viaţa politică locală în comunism şi actorii ei: prim-secretarii Comitetelor judeţene ale P.C.R. (1968-1989)
11.45 - 12.00 - Alina Ilinca, Liviu Bejinaru (CNSAS), Evreii sub teroarea stalinistă. Cazul grupului de „intelectuali evrei de nuanţă social-democrată de dreapta şi troţkistă, strecuraţi în rândurile PMR”
12.00 - 12.15 - Liviu Ţăranu (CNSAS), Scurtă privire asupra chestiunii emigrării evreilor din România comunistă şi reflectarea ei în dosarele Securităţii
12.15 - 12.30 - Florian Banu (CNSAS), Câteva consideraţii privind rolul asesorilor populari în politizarea Justiţiei.

Dezbateri: 12.30-13.00
Pauză de masă: 13.00-14.30

Secţiunea a VI-a
Moderatori: Alexandru Mironov, Dana Dolghin
14.30 - 14.45 - Lucian Petraş, (Arhivele Naţionale, Arad), Revoltele ţărăneşti anticomuniste din vara anului 1949 desfăşurate în judeţul Arad
14.45 - 15.00 - Ana Maria Sima (Universitatea din Bucureşti), Transformarea socialistă a agriculturii în plasa/raionul Feteşti (1949-1953)
15.00 - 15.15 – Ion Bălan (Arhivele Naţionale, Giurgiu), Elita politică interbelică din Giurgiu în anii regimului comunist. Documente de arhivă
15.15 - 15.30 - Alin Spânu, Politica antinaţională a unor lideri maghiari români (1949)

Dezbateri: 15.30 - 16.00
Pauză de cafea: 16.00 - 16.15

Secţiunea a VII-a
Moderatori: Radu Ciuceanu, Constantin Buchet
16.15 - 16.30 - Claudiu Rusu (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), „Ştiinţa marxistleninistă”, catedrele de ştiinţe sociale şi didactica frontului ideologic pe parcursul anilor ’50
16.30 - 16.45 - Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti) - Politici de ideologizare a presei după instaurarea regimului comunist (1948-1955)
16.45 - 17.00 - Mihaela Teodor (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Ofensiva comunistă şi breasla tipografilor: între opoziţie şi conformism social. Studiu de caz: Imprimeria S.A.R. Bucureşti
17.00 - 17.15 - Ionică Daniel (Universitatea din Bucureşti), Cenzura comunistă în România. Studiu de caz: Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor

Dezbateri: 17.15 - 17.30
Închiderea conferinţei

Niciun comentariu: