StatCounter

joi, 13 decembrie 2012

Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Editura Polirom, Iaşi, 2012


În luna noiembrie a anului trecut (2011), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a organizat Conferinţa „Spectrele lui Dej”. Evenimentul avea ca scop discutarea rolului lui Gheorghiu-Dej în istoria comunsmului românesc şi era prilejuit de împlinirea a 110 ani de la naşterea acestuia. O astfel de abordare era mai mult decât necesară, dat fiind că acestui personaj central al istoriei comunismului românesc nu i-a fost dedicată încă o biografie/monografie exhaustivă. Conferinţa a analizat personalitatea şi biografia liderului comunist, activitatea lui în perioada ilegalităţii partidului dar şi ascensiunea sa în poziţia de lider absolut al Partidului Comunist. Totodată, au fost supuse analizei şi cele mai importante aspecte ale funcţionării partidului-stat în perioada conducerii dejiste. În urma conferinţei, dar şi a unei pozitive receptări a comunicărilor prezentate în cadrul acesteia, IICCMER şi-a asumat transformarea proiectului într-unul editorial, urmând a publica in extenso contribuţiile celor prezenţi la conferinţă. De asemenea, a fost elaborat şi un plan prin care au fost adăugate şi alte contribuţii, cu scopul de a oferi coerenţă demersului. Astfel, a apărut ideea volumului de faţă, care reuneşte o bună parte din prezentările conferinţei desfăşurată în urmă cu un an de zile, la care s-au adăugat alte câteva contribuţii.

     Volumul Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator îşi propune să abordeze o latură mai puţin cunoscută, studiată şi teoretizată a istriografiei comunismului românesc. Urmând noile tendinţe ale istoriografiei occidentale, care au reconsiderat locul genului biografic în câmpul cercetării istorice, volumul îşi propune sondarea istoriei comunismului românesc din prisma unui destin individual. Astfel, demersul de faţă are drept scop reorientarea istoriografiei comunismului românesc către un nou tip de abordare – încercarea de reconstituire a contextului prin raportarea la destinul individual şi încercarea de explicare a unor evenimente, decizii şi fapte din prisma complexităţii personalităţii unui individ, a destinului său non-liniar şi a contradicţiilor care îi marchează existenţa. Volumul îşi mai propune şi să infirme concepţii conform cărora biografia este asociată cu o cronologie ordonată, o personalitate coerentă şi stabilă, cu acţiuni fără inerţie şi decizii fără incertitudini.
Lucrarea a fost structurată în cinci părţi, fiecare dintre ele abordând un aspect distinct al biografiei sau regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Genealogia unei ascensiuni; Un profesionist al luptelor pentru putere. Rivalii lui Gheorghiu-Dej; Avatarurile „dejismului”; Politici şi practici ale regimului Dej; Identitate şi cotidian în România Populară. Aceste cinci părţi sunt „prefaţate” de un amplu Studiu introductiv, semnat de către prof. Dennis Deletant.
Informaţii preluate de pe site-ul IICCMER.

Niciun comentariu: