StatCounter

luni, 3 martie 2014

Apariție editorială: Narcis Dorin Ion, Palate din BucureștiAlbumul Palate din București constituie o istorie a reședințelor urbane ale Bucureștiului, realizându-se o incursiune prin arhitectura eclectică, de inspirație franceză. Între acestea s-au distins palatele construite la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitecții francezi veniți pe aceste meleaguri. Într-o Capitală care abia mai păstra câteva vestigii ale trecutului (avem în vedere palatele voievodale supuse atâtor vicisitudini de-a lungul secolelor), imaginea unor reședințe de nivel european – decorate fastuos și în care s-au organizat recepții și baluri ce au rămas în amintirea contemporanilor – putea să-i surprindă pe călătorii străini, pentru care această zonă reprezenta cel mult spiritul Orientului.


În aceasta prezentare s-a optat pentru recursul la documentele inedite de arhivă, la relatările memorialistice atât de sugestive, la incursiuni genealogice, la amintiri de familie, toate cu scopul de a contura mai exact contextul și epoca în care s-au ridicat aceste mândre zidiri.
Albumul înfățișează un mod de viață demult apus, în care interiorul acestor reședințe era profund sugestiv pentru gustul și rafinamentul comanditarilor, care au știut nu numai să creeze clădiri cu valoare de monument istoric, dar și să se înconjoare de un mediu cultural din care nu lipseau tablourile sau sculpturile (în multe cazuri, adevărate colecții de pinacotecă), obiectele de artă decorativă (extrem de puține recuperate în muzeele din zilele noastre) ori bibliotecile fabuloase (majoritatea devastate și arse după 1948).
Informații preluate de pe site-ul Elefant.ro

Niciun comentariu: