StatCounter

luni, 26 decembrie 2016

Apariție editorială: Lucian Vasile, Constantin Vasilescu, Alina Urs (coord.), Traversând comunismul. Convieţuire, conformism, compromis. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, volumul XI, 2016

„Acest al unsprezecelea anuar al IICCMER îşi propune să decodifice o serie de instantanee din lungul lanţ cauză‑efect asociat încercărilor unor instituţii, grupuri umane sau indivizi de a ajunge la o înţelegere cu sistemul. Deşi dedicat formelor de colaborare cu regimul, demersul nostru editorial nu se doreşte a fi un instrument al blamării, ci o căutare a nucleului raţional despre care făcea vorbire Ernst Nolte şi care a determinat o conlucrare, variată ca intensitate, cu un regim criminal.” Alina Urs (editor)
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul. Mai multe detalii pe site-ul Editurii Polirom.
Cuprins:
Prezentarea autorilor
Cuvânt‑înainte (Alina Urs)
Partea I - Ideologie şi profesie
Profilul cenzorilor din Direcţia Generală pentru Presă şi Tipărituri (Liliana Corobca)
Funcţia politică a literaturii studiate în şcoală (1948‑1989)(Dr. Cosmina Cristescu, Dr. Cristina Pipoş)
Forme şi instrumente de control politico‑ideologic al istoriografiei în România comunistă (1971‑1989) (Ionuţ Mircea Marcu)
Abandonul eticii medicale: psihiatrie şi represiune politică în România epocii Ceauşescu (Iuliana Cindrea)
Partea a II‑a - Studii de caz
Nicoleta Valeria‑Grossu în slujba Serviciului Special de Informaţii şi a Securităţii. Reconsiderări biografice (Andreea Iustina Tuzu)
Legendă şi dilemă istorică. Biografia agentului dublu Mihail Ţanţu (Lucian Vasile)
Împovăratul drum al delaţiunii sau apăsătoarea biografie a unui intelectual:Paul „Popescu” Găleşanu (Constantin Vasilescu)
Strategii de supravieţuire culturală. Activitatea publicistică a foştilor deţinuţi politici în ziarul Glasul Patriei, între propagandă şi colaboraţionism (Dragoş Ursu)
Dinspre monument spre accident. Strategiile spusului şi ale nespusuluiîn publicistica literară a lui G. Călinescu în timpul regimului Dej (Ruxandra Câmpeanu)
Posterităţi jucate. Miron Radu Paraschivescu şi Ion Caraion prin jurnale (Oana Purice)
„Un prieten devotat nouă”: Ion Cioabă şi Securitatea comunistă (Manuela Marin)

Niciun comentariu: