StatCounter

luni, 16 mai 2011

„Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat” - 2011

Şi în acest an, la a V-a ediţie, Universitatea de Vară va analiza modalităţile de amintire şi reamintire sub raport istoric şi biografic a perioadei 1944-1989. Studenţii participanţi vor fi invitaţi să reflecteze asupra diferitelor aspecte ideologice, sociale şi politice ale comunismului. Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimţite la nivelul societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a trecutului recent va ajuta la aprofundarea înţelegerii realităţilor prezente. Contactul cu trecutul va fi realizat, pe de o parte, prin dialogul direct cu cei care au fost martori şi victime ale sistemului represiv comunist, iar pe de altă parte, prin intermediul lectorilor, nume prestigioase pentru cercetarea comunismului românesc şi est-european, dar şi a perioadei post-decembriste.
      Universitatea de vară se va desfăşura la Râmnicu Sărat în perioada 21-27 august 2011.
Numărul de participanţi va fi de 20 de persoane.
Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă studenţi interesaţi de studiul comunismului, cu vârste cuprinse între 19-27 de ani, din anii I-V de la facultăţile de istorie, ştiinţe politice, filosofie, sociologie, jurnalistică, litere, drept, teologie, din unităţile de învăţământ superior din România. Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie.
Toate costurile legate de participarea la Universitatea  de Vară (transport, cazare, masă) vor fi suportate de IICCMER.
Proiectul beneficiază de sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer.
Selecţia participanţilor
Candidaţii pentru Universitatea de Vară trebuie să trimită un Curriculum Vitae, şi un eseu personal pe o temă legată de perioada comunistă (4-5 pagini), pe adresa IICCMER (Strada Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11, Sector 2, Bucureşti) sau la universitatea@iiccr.ro.
Eseurile vor fi evaluate de un juriu format din experţi ai IICCMER. Fiecare candidat selectat va fi sunat şi va avea un interviu telefonic într-o limbă de circulaţie internaţională la alegere (engleză, franceză, germană).
1.    Termenul limită de trimitere a eseurilor: 1 iulie 2011 (data poştei)
2.    Evaluarea interviurilor şi a eseurilor: 1 - 15 iulie 2011
3.    Anunţarea rezultatelor: 15 iulie 2011
Universitatea de Vară: 21-27 august 2011

Niciun comentariu: