StatCounter

joi, 27 septembrie 2012

Programul Conferinţei naţionale „Copilăria românească între familie şi societate (secolele XVII - XX)”În perioada 4-5 octombrie 2012, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" din Bucureşti se va desfăşura Conferinţa naţională Copilăria românească între familie şi societate (secolele XVII–XX). Pentru cei interesaţi redau mai jos programul evenimentului.

Joi, 4 octombrie 2012
09:30 Înregistrarea participanţilor
10:00 Cuvânt de deschidere
10:15–11:30
I. Copiii în familia românească de ieri şi de azi
Moderator: Andrei Pippidi, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
Maria Magdalena Székely, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi - Eseu despre copilărie în Moldova veacului al XVII-lea
Elena Bedreag, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi - „Ce să se facă după moarte me, de cei ce ca pre nişte clironomi îi las”. Sentiment şi raţiune în familia moldovenească la cumpăna dintre veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română,
Bucureşti - «Să-şi ia copiii să şi’i crească». Părinţi, copii şi conflicte familiale în societatea românească, 1700-1830
Elena Bărbulescu, Institutul „Arhiva de Folclor”, Academia Română, Cluj-Napoca - Copilărie rurală contemporană. Cadre noi, perspective vechi.
11:30–12:30 Pauză
12:30–15:00
II. Imagine şi imaginar în jurul copilului în societatea românească
Moderator: Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, Academia Română
12:30–13:30
Lia Brad Chisacof, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, Bucureşti - Copiii lungului secol al XVIII-lea românesc
Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, Academia Română,
Bucureşti - Portretistica infantilă de studio - între statut social şi artă fotografică
13:30–14:00 Pauză de cafea
14:00 – 15:00
Ioana Popescu, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti - De ce nu m-aş legăna, dacă trece vremea mea… Legănatul, ca rit de trecere
Anamaria Iuga, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti - Obiceiurile copiilor
Cristina Douglas, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, Bucureşti - Copilul şi experimentarea timpurie a morţii in societatea românească tradiţională
20:00 Cina

Vineri, 5 octombrie 2012
09:30–10:30
III. Educaţia şi instrucţia copilului în spaţiul românesc
Moderator: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română
Dan Dumitru Iacob, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Academia Română, Sibiu - De la salon la pension. Educaţia copiilor boierimii în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Luminiţa Dumănescu, Centrul de Studiere a Populaţiei. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Feminin şi masculin în creşterea şi educaţia copilului în revistele transilvănene din secolul al XIX-lea
Ramona Caramelea, Universitatea de Artă, Bucureşti - Un instrument pentru disciplinarea elevilor: pedeapsa şcolară între teorie şi practică (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)
10:30–10:45 Pauză de cafea
10:45–11:30
Ionela Băluţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti - Educaţia copiilor: un vector al „ordinii sociale"
Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Iaşi - Mic, naiv şi devotat. Cum se realiza educaţia patriotică a copiilor în România socialistă?
11:30–12:30 Pauză
12:30–13:30
IV. Copiii de la marginea societăţii: norme şi mod de viaţă
Moderator: Luminiţa Dumănescu, Centrul de Studiere a Populaţiei. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Nicoleta Roman, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, Bucureşti - Copil la sat, copil la oraş: viaţă de orfan sărac în Ţara Românească a primei jumătăţi a veacului al XIX-lea
Constantin Bărbulescu, Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Prima copilărie în discursul igienist din România în perioada 1850-1914
Luciana Jinga, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc, Bucureşti - Copilărie şi abandon familial în timpul regimului Nicolae Ceauşescu
13:30–14:30 Vizitarea de către participanţi a celei de-a patra expoziţii din cadrul Muzeului Copilăriei, organizată de Muzeul Ţăranului Român
15:00 Concluzii finale. Închiderea conferinţei.

Organizator: Nicoleta ROMAN, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” - nicoleta.roman@gmail.com
Comitetul Ştiinţific:
Ionela BĂLUŢĂ, Universitatea Bucureşti
Ovidiu CRISTEA, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Adrian-Silvan IONESCU, Institutul de Istorie a Artei „George Oprescu”
Constanţa VINTILĂ-GHIŢULESCU, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Niciun comentariu: