StatCounter

luni, 29 octombrie 2012

Workshop-ul „Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional”


În perioada 25-27 octombrie 2012 s-a desfăşurat la Sibiu workshop-ul „Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional”
Evenimentul s-a desfăşurat sub egida: Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă.
Pentru cei interesaţi redau mai jos programul evenimentului.

Joi, 25 octombrie 2012
Sosirea participanţilor şi cazarea lor la Hotel „Apollo Hermanstadt“ (Str. Nicolae Teclu, 14)
Ora 19, Recepţie la Hotel „Apollo Hermannstadt”

Vineri, 26 octombrie 2012
Orele 9.00-9.30
Sala de conferinţe a Hotelului „Apollo Hermanstadt“
Deschiderea lucrărilor
Cuvânt de deschidere – Conf. univ. dr. Sorin Radu, Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane
Mesajul Decanului Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Prof. Univ. Dr. Dumitru Batâr
Cuvânt din partea membrilor comitetului de organizare: Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Dr. Lucian Nastasă, Dr. Flavius Solomon

Orele 9.30-11
Comunicări ştiinţifice
Moderator: Lucian Nastasă-Kovacs
Mihai Dinu Gheorghiu, Pregătirea “elitelor comuniste” între oximoron şi stigmat. O privire retrospectivă;
Florin Abraham, Rolul învăţământului politic în formarea elitelor regimului comunist: elemente metodologice;
Ovidiu Buruiană, “Şcoala politică de partid" în România interbelică. Cercul de Studii al Partidului Naţional Liberal;
Mioara Anton, Ideologie şi mobilizare. Exigenţele aparatului de cadre. 1948-1952;
Gabriel Asandului, Şcolile de cadre ale P.C.R. din teritoriu în primii ani postbelici;
Bogdan Ivaşcu, Tipuri de şcoli de cadre în învăţământul de partid din anii ’50;

Orele 11.00-11.30
Pauză de cafea

Orele 11.30-13.00
Comunicări ştiinţifice
Moderator: Flavius Solomon
Sorin Radu, Şcoala de cadre a Frontului Plugarilor (1945-1953);
Alina Tudor-Pavelescu – Şcoala interjudeţeană de partid Bucureşti (1971-1983). Studiu de caz;
Lucian Nastasă-Kovacs, Funcţia ideologică a şcolilor de partid şi evreii din România comunistă;
Corneliu Pintilescu, Pregătind cadrele noii „justiţii populare” în România comunistă: modificări în structura şi pregătirea corpului de magistraţi (1945-1952);
Andrei Muraru, Şcoala de cadre a organizaţiei judeţene Iaşi a PCR/PMR în anii 1945-1955;

Orele 13.00-15.00
Masa de prânz
Restaurantul Hotelului „Apollo Hermanstadt“

Orele 15.00-17.00
Comunicări ştiinţifice
Moderator: Mihai Dinu Gheorghiu
Krista Zach, Succesele sportive - un element al politicii secrete de stat în RDG;
Bernd Florath, How Marx Was Turned into the Drill Sergeant in His Own Country. An Outline of Political Indoctrination within and at the Edge of East German Communist Party (Socialist Unity Party);
Dr. Song Shaofeng – Consideraţii cu privire la învăţământul ideologic în China 1950-1970;
Flavius Solomon, Cristian Racovski, România şi începuturile literaturii de propagandă sovietice;
Daniela Şişcanu, “ABC-ul comunismului” - primul manual în îvăţământul de partid din URSS;
Ion Şişcanu, Învăţământul de partid în URSS. De la “ABC-ul comunismului” la “Cursul scurt al istoriei PC(b)R”;
Lilia Crudu, Învăţământul de partid şi şcolile de cadre din R.S.S. Moldovenească;

Orele 17.00-17.30
Pauză de cafea

Orele 17.30-19.00
Comunicări ştiinţifice
Moderator: Mioara Anton
Marius Tărâţă, Învăţământul de partid în R.S.S. Moldovenească: conţinut şi practici metodice (1944-1953);
Gheorghe Cojocaru, Învăţământul de partid şi propaganda marxism-leninismului în R.S.S. Moldovenească după congresul al XX-lea al P.C.U.S. în contextul raporturilor sovieto-române;
Octavian Ţâcu, Profilul activistului de partid în RSS Moldovenească;
Silviu Moldovan, Activişti cu epoleţi: Securitatea şi învăţământul ideologic în România comunistă;
Florian Banu, Impactul învăţământului politico-ideologic asupra activităţii Securităţii;
Liviu Ţăranu, Naţionalizarea politicii de cadre şi schimbările de personal din M.A.I. la începutul anilor ’60;

Ora 1930
Cina – Restaurantul Hotelului „Apollo Hermanstadt“

Sâmbătă, 27 octombrie
Orele 9.00-11.00
Comunicări ştiinţifice
Moderator: Florin Abraham
Nagy Mihály Zoltán, “Reeducarea” maghiarilor din România. Şcolile de cadre ale Uniunii Populare Maghiare (1946-1953);
Mihaela Grancea, Scurt “dezgheţ” politico-ideologic şi recanonizare a realismului socialist în dezbaterile şi analizele revistei “Film” (1956-1957);
Ludmila Tihonov, Educaţia ateistă – parte componentă a propagandei comuniste;
Igor Caşu, Comunismul şi provocările democraţiei: Propagandă şi educaţie ideologică în R.S.S. Moldovenească (1985-1990);
Igor Şarov, Decembriştii - istorici ai Basarabiei: între realitate şi mit al propagandei comuniste;
Mihăiţă Lupu, Efectele învăţământului de partid din România (1965-1989) asupra dinamicii instituţionale a sistemului politic şi public de după 1989 - studii de caz;

Orele 11.00-11.30
Pauză de cafea

Orele 11.30-13.00
Moderator: Sorin Radu
Dezbateri: abordări metodologice, direcţii de cercetare etc., concluzii;

Orele 13.00-14.30
Masa de prânz – Restaurantul Hotelului „Continental Forum“
Orele 15.00-17.00
Vizită în Central istoric al Sibiului/Muzeul Naţional Brukenthal

Lista participanţiilor:
Abraham, Florin – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti;
Anton, Mioara – doctor în istorie, cercetator ştiintific III, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti;
Asandului, Gabriel – doctor în istorie, lector univ., Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi;
Banu, Florian – doctor în istorie, consilier superior CNSAS;
Buruiană, Ovidiu – doctor în istorie, lector la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi;
Caşu, Igor – prof. univ. dr., Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, director al Centrului pentru Studierea Totalitarismului din Chişinău;
Cojocaru, Gheorghe E. – doctor în istorie, cercetător ştiinţific; Directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;
Crudu, Lilia – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;
Florath, Bernd – doctor în istorie, cercetător la Institutul Gauck (Oficiul pentru Administrarea Arhivelor Stasi) Berlin;
Gheorghiu, Mihai Dinu – prof. univ. dr., L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Sociologie Européenne, Paris; Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
Grancea, Mihaela – prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
Ivaşcu, Bogdan – doctor în istorie, cercetător, Muzeul Judeţean Arad;
Lupu, Mihăiţă – doctor în sociologie, Community Mobilization Specialist la United Nations Development Program;
Moldovan, Silviu – doctor în istorie, Şef Serviciu Cercetare, Editare, CNSAS;
Muraru, Andrei – doctor în istorie, Preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
Nagy, Mihály Zoltán – doctor în istorie, Director Adjunct la Arhivele Naţionale ale României;
Nastasă, Lucian – doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie “George Bariţ“ Cluj-Napoca;
Pintilescu, Corneliu – cercetător postdoctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
Radu, Sorin – conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
Shaofeng, Song – Director al Institutului Confucius, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr., Universitatea Beijing pentru Limbă şi Cultură;
Solomon, Flavius – doctor în istorie, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie “A.D.Xenopol”, Iaşi;
Şarov, Igor – conf. univ. dr., Decan al Facultăţii de Istorie, Universitatea de Stat din Chişinău;
Şişcanu, Daniela – doctorand, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;
Şişcanu, Ion – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova; prof. univ. la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
Tărâţă, Marius – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept Chişinău, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;
Tihonov, Ludmila – conf. univ. dr., Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Liberă Internaţională din Chişinău;
Tudor-Pavelescu, Alina – doctor în ştiinţe politice, Şef serviciu Arhivele Municipiului Bucureşti;
Ţâcu, Octavian, - doctor în istorie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Liberă Internaţională din Chişinău; 9
Ţăranu, Liviu – doctor în istorie, consilier superior, CNSAS;
Zach, Krista – prof. univ. dr., München;

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu – L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Sociologie Européenne, Paris; Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
Dr. Lucian Nastasă – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca;
Dr. Flavius Solomon – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi;

Locul de desfăşurare al workshop-ului:
Sala de conferinţe a Hotelului „Apollo Hermanstadt“
(Str. Nicolae Teclu, 14, http://www.hah.ro)

Niciun comentariu: