StatCounter

luni, 4 ianuarie 2016

Apariție editorială: : Editori: Veronica Nanu, Dumitru Dobre (editori), Au ales libertatea


„Lucrarea de faţă are la bază Buletinele editate de Ministerul Afacerilor Interne din RP Română şi ordinul nr. 2539 din 21 martie 1960 al ministrului afacerilor interne din acea perioadă, Alexandru Drăghici.
Prin ordinul menţionat, 7.643 de persoane au fost date în urmărire pe ţară fiind considerate ca trădătoare. Pentru fiecare persoană în parte s-au comunicat următoarele date de identificare: data şi locul naşterii; părinţii; studiile; ocupaţia; ultimul domiciliu; rudele; condiţiile în care a părăsit ţara şi destinaţia; numărul dosarului de urmărire pe ţară sau al dosarului de urmărire informativă şi unde se află în evidenţă; fotografia.Buletinele a fost publicate în forma şi grafia în care au fost întocmite şi cuprind persoanele care au părăsit ţara în timpul şi după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, până în anul 1969.
În anul 2007, la Editura ProHistoria, Bucureşti, sub egida Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, a fost editat un dicţionar, cu acelaşi titlu, conţinând 2.265 de fişe personale din evidenţele Securităţii, care de altfel se regăsesc în actuala lucrare. La prezentul volum se adaugă fişele persoanelor identificate ulterior, extinzându-se perioada până în 1969.”
Volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
Informații preluate de pe site-ul editurii Cetatea de Scaun, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

Niciun comentariu: